Showing posts with label Masala. Show all posts

தந்தூரி சிக்கன் செய்வது எப்படி | How to make Tandoori Chicken

தந்தூரி சிக்கன் செய்வது எப்படி  |  How to make Tandoori Chicken தந்தூரி சிக்கன் / Tandoori Chicken தேவையான பொருட்க...

சிக்கன் வறுவல் (பொரிப்பு) செய்வது எப்படி | How to make Chicken Fry

சிக்கன் வறுவல் (பொரிப்பு) செய்வது எப்படி  |  How to make Chicken Fry சிக்கன் வறுவல் (பொரிப்பு) / Chicken Fry (Varuval) தேவையா...

சிக்கன் கடாய் / சிக்கன் கராஹி செய்வது எப்படி | How to make Chicken Karahi / Chicken Kadaai

சிக்கன் கடாய் /  சிக்கன் கராஹி  செய்வது எப்படி  |  How to make  Chicken Karahi / Chicken Kadaai சிக்கன் கடாய் / சிக்கன் கராஹ...

முட்டை பிரட் மசாலா ரோஸ்ட் செய்வது எப்படி | How to make Egg Bread Masala Roast

முட்டை பிரட் மசாலா  ரோஸ்ட் செய்வது எப்படி  |  How to make  Egg Bread Roast முட்டை பிரட் மசாலா ரோஸ்ட் / Egg Bread Masala Roast ...