Showing posts with label Non Veg. Show all posts

தந்தூரி சிக்கன் செய்வது எப்படி | How to make Tandoori Chicken

தந்தூரி சிக்கன் செய்வது எப்படி  |  How to make Tandoori Chicken தந்தூரி சிக்கன் / Tandoori Chicken தேவையான பொருட்க...

மெக்ரூன்ஸ் (இந்தியன் ஸ்டைல்) செய்வது எப்படி | How to make Macaroons (Indian Style)

மெக்ரூன்ஸ் ( இந்தியன் ஸ்டைல்)  செய்வது எப்படி  |  How to make Macaroons (Indian Style) மெக்ரூன்ஸ் (இந்தியன் ஸ்டைல்) / Macaroons (Ind...

சிக்கன் வறுவல் (பொரிப்பு) செய்வது எப்படி | How to make Chicken Fry

சிக்கன் வறுவல் (பொரிப்பு) செய்வது எப்படி  |  How to make Chicken Fry சிக்கன் வறுவல் (பொரிப்பு) / Chicken Fry (Varuval) தேவையா...

லெமன் டிலைட் கேக் செய்வது எப்படி | How to make Lemon Delight Cake

லெமன் டிலைட் கேக் செய்வது எப்படி | How to make Lemon Delight Cake லெமன் டிலைட் கேக் / Lemon Delight Cake தேவையான பொர...

சிக்கன் கடாய் / சிக்கன் கராஹி செய்வது எப்படி | How to make Chicken Karahi / Chicken Kadaai

சிக்கன் கடாய் /  சிக்கன் கராஹி  செய்வது எப்படி  |  How to make  Chicken Karahi / Chicken Kadaai சிக்கன் கடாய் / சிக்கன் கராஹ...

முட்டை பிரட் மசாலா ரோஸ்ட் செய்வது எப்படி | How to make Egg Bread Masala Roast

முட்டை பிரட் மசாலா  ரோஸ்ட் செய்வது எப்படி  |  How to make  Egg Bread Roast முட்டை பிரட் மசாலா ரோஸ்ட் / Egg Bread Masala Roast ...

நெத்திலி மீன் குழம்பு செய்வது எப்படி | How to make Anchovy Fish Curry

நெத்திலி மீன் குழம்பு செய்வது எப்படி  |  How to make  Anchovy Fish Curry நெத்திலி மீன் குழம்பு / Anchovy Fish Curry தேவை...